Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In deze cursus staat de samenwerking tussen cytologen en histologen centraal. Korte voordrachten worden steeds afgewisseld met goed gevulde practica, waarbij een optimale interactie tussen cursisten onderling en tussen cursisten en docenten wordt nagestreefd. U wordt vertrouwd gemaakt met de praktische diagnostiek van maligne en niet-maligne hematologische aandoeningen voor wat betreft het microscopisch onderzoek. Waar nodig wordt de rol van immunofenotypering, cytogenetica en additionele technieken belicht. 

 • Doelgroep

  Internisten, hematologen, pathologen, kinderartsen, AIOS vanuit deze genoemde vakgebieden en klinisch chemici. De cursus is niet bedoeld voor analisten en klinisch chemici in opleiding, voor hen worden separaat cursussen georganiseerd. 

 • Programma

  Van de cursisten wordt tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht. Voor de gevorderdencursus adviseren we dat u de basiscursus heeft gevolgd. De cursus is niet geschikt voor analisten en klinisch chemici in opleiding. Voor hen wordt een separate cursus georganiseerd. 

  Module 1
  Introductiecursus online. Normale en reactieve beelden in bloed en beenmerg, inclusief histologie.

  Module 2 
  Ziektebeelden die in de dagelijkse praktijk voorkomen, waaronder de meest voorkomende myeloproliferatieve neoplasmata en myelodysplastische syndromen, lymfatische maligniteiten en acute leukemieën. 

  Meer informatie over het programma volgt.

  Voorbereiding
  Als voorbereiding is – naast de vele atlassen die beschikbaar zijn op elk laboratorium - het programma HemoSurf een goede optie. Dit is een interactieve hematologie-atlas die meer dan 3000 foto's van bloed en beenmerguitstrijkjes omvat. Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie hebben via de verenigingswebsite toegang tot dit programma. We hanteren tijdens de cursus de WHO2017-classificatie. U dient in het bezit te zijn van het WHO-boek ‘WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue, Swerdlow et al, s, versie 2017.

  Locatie
  Wenckebach Skills Center UMCG

  Docent

  Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
  Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
  Mw. dr. K.M. Hebeda, Pathologie, Radboudumc Nijmegen
  Dr. M.V. Lukens, Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen  
  Dr. A.B. Mulder, Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen 
  Mw. dr. M.J. Wondergem, Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de: Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

  U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

  Organisatie

  Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Hematologie en het laboratoriumcentrum van het UMCG

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 - 361 14 02 (e) [email protected]