Zingevingsgesprekken toepassen in de praktijk

Train de trainer programma (groepstraining)
Train de trainer programma (groepstraining)
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Training

De zin en betekenis die mensen aan het leven geven zijn belangrijke uitgangspunten voor het bepalen van de dagelijkse zorg of de juiste behandeling. Voor zorgprofessionals is het niet altijd eenvoudig om daar invulling aan te geven in de dagelijkse praktijk. 

In dit train the trainer programma leert u zingevingsgesprekken te voeren in uw eigen praktijk en om deze kennis door te geven aan uw collega’s. U volgt de training met een collega (implementatieduo) zodat jullie zingevingsgesprekken samen een goede plek geven in de dagelijkse praktijk van uw afdeling of instelling.

 • Doelgroep

  Het implementatieduo bestaat uit een professional met expertise rondom zingevingsvraagstukken (geestelijk verzorger) en een professional met expertise rondom de zorg/behandeling van patiënten (arts/verpleegkundige/verzorgende).

  Doel

  Na afloop van deze training:
  - weet u hoe u lastige onderwerpen bespreekbaar maakt, zowel naar patiënten als naar collega's
  - heeft u de kennis om dit over te dragen binnen uw organisatie
  - voelen patiënten zich meer gezien, gehoord en beter ondersteund in het vinden van zin, betekenis, kracht, moed, steun en troost

  Duur

  De training bestaat uit drie fysieke bijeenkomsten en drie online intervisiebijeenkomsten.

 • Programma

  Lesdag 1 - Zingevingsgesprekken
  09.30  Ontvangst met koffie/thee
  10.00  Start programma
  12.45  Lunch
  13.30  Vervolg programma
  16.00  Einde

  Lesdag 2 - Train de Trainer & Innoveren
  09.30  Ontvangst met koffie/thee
  09.45  Start programma
  12.45  Lunch
  13.30  Vervolg programma
  16.00  Einde

  Online Intervisie (drie bijeenkomsten)
  10.00   Inloggen
  10.10   Start programma
  11.30   Einde

  Lesdag 3 - Afsluiting en hoe verder met uw dromen...
  09.30  Ontvangst met koffie/thee
  10.00  Start programma
  12.00  Lunch
  13.30  Evaluatie
  14.00  Afsluiting

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie
  UMCG (Torenkamer, intern UMCG-adres: De Brug 10) en online

  Docent

  J. de Jeu, MA, stafadviseur en trainer, UMCG
  Drs. K. Oosterhuis, geestelijk verzorger, UMCG
  Drs. A. Oudshoorn, docent, trainer, trainingsactrice, Arianthe Acteurs & Trainers
  Drs. T.F.M. Vessies, psycholoog, sr stafadviseur en trainer, UMCG
  Dr. G. Welker, senior adviseur beleid en implementatie, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij ABAN/ VenVN en geestelijke verzorging VGVZ.

  Organisatie

  Expertisecentrum Palliatieve Zorg in samenwerking met de afdeling Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 1.300,- per implementatie-duo, inclusief koffie, thee en lunch. Let op: inschrijving geschiedt per persoon (€ 650,-). Kosten onder voorbehoud.

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen. 

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (e) [email protected]