Aandachtsvelders Infectiepreventie voor ziekenhuizen

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Wil jij als aandachtsvelder infectiepreventie sterker in je schoenen staan? In deze driedaagse cursus leer je de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Onderwerpen als microbiologie, audits, reiniging en desinfectie, laboratoriumdiagnostiek, implementeren van richtlijnen, Outbreakmanagement, resistentieproblematiek zoals MRSA en BRMO en het nemen van de juiste preventieve maatregelen komen uiteraard aan de orde. Daarnaast is er ook aandacht voor bijvoorbeeld communicatieskills: hoe kun je het beste communiceren met je collega’s? Hoe overtuig je hen van het nut van moeilijk uitvoerbaar beleid? En hoe ga je om met weerstand?

Deelnemers aan het woord:
'De cursus gaf mij een verdieping over mijn rol als aandachtsvelder'

'Superleuke informatieve cursus; de onderwerpen zijn goed te vertalen naar de praktijk'

'De communicatielessen vond ik erg nuttig, waar ik echt wat mee kan in de praktijk'


De cursus Aandachtsvelders Infectiepreventie voor ziekenhuizen is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen met aandachtsgebied infectiepreventie, hygiënekwaliteitsmedewerkers (HKM-er), aandachtsvelders infectiepreventie en contactpersonen infectiepreventie van algemene ziekenhuizen.
  (Deze cursus is niet bedoeld voor link nurses van het UMCG. )

  Doel

  Na afloop van de cursus:

  • fungeer je als een aanspreekpunt en rolmodel voor het infectiepreventiebeleid op de eigen afdeling en ben je communicatief vaardig
  • instrueer/adviseer je en geef je voorlichting over hygiëne en infectiepreventie op de eigen afdeling
  • ben je in staat om in samenwerking met de deskundige infectiepreventie het  infectiepreventiebeleid af te stemmen op de werkvloer en dit te implementeren
  • herken je situaties die een mogelijk risico kunnen zijn voor het ontstaan en overbrengen van infecties en kun je deze interpreteren en waar nodig in overleg met anderen maatregelen nemen om het risico te verminderen

 • Programma

  Lesdata (09.00-16.30 uur)
  Maandag 14 oktober 2024
  Maandag 18 november 2024
  Maandag 16 december 2024

  Lesdag 1  
  Introductie
  Besmettingsketen
  Microbiologie
  Algemene en specifieke voorzorgsmaatregelen (theorie en praktijk/oefenen)

  Lesdag 2 
  Presenteren
  Laboratoriumdiagnostiek
  Communicatie: anderen overtuigen en beïnvloeden

  Lesdag 3
  Auditeren
  Reiniging & desinfectie en opslag van medische hulpmiddelen
  Implementeren
  Rol en taak als aandachtsvelder infectiepreventie

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. Deelnemers die tijdens de driedaagse cursus aanwezig zijn geweest en na afloop hebben voldaan aan de drie verwerkingsopdrachten ontvangen 18 accreditatiepunten.

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 525,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum (10) en een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]